Sven Börtz      mail     home/start  

Utsikt över Sundet

varje dag under ett år

view over the Sound

every day during a year

 

 

 

   Fotografier över Öresund, från Helsingborg mot Kronborg.

 

 

augusti 2007      september 2007    oktober 2007    november 2007

december 2007    januari 2008    februari 2008    mars 2008

april 2008    maj 2008    juni 2008    juli 2008